หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  ข่าว  บทความและงานวิจัย   กฎหมาย   ภาษาอังกฤษน่ารู้   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง   เว็บไซต์น่าสนใจ   กระดานสนทนา

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิจัยการปกครองท้องถิ่น (Information Centre for Local Government Research) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูล บทความวิชาการ ตลอดจนสาระน่ารู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเวบไซด์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้ ทางศูนย์ข้อมูลฯ ยังต้องการที่จะพัฒนาเวบไซด์ให้กลายเป็นเวที และสื่อกลางสำหรับผู้สนใจทุกท่านที่จะเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นอีกด้วย ทางศูนย์ข้อมูลฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวบไซด์แห่งนี้จะมีประโยชน์ และสามารถช่วยส่งเสริม และพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: webmaster@thaicouncil.net